Nguye^n Du, Kha'ch tro.

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Nguye^n Du, Kha'ch tro.

Postby dtk » 12 Dec 2005 19:29

Dịch thơ: Khách trọ lâu ngày

Vũng biển chần chờ đã bấy lâu
Đêm thanh chia sẻ biết ai đâu
Sông Ngân rợn tiếng chim hồng khóc
Trống ải run lòng gió hạ đau
Kẻ bước đường cùng vời mộng đẹp
Trời đưa bể khổ giục chân mau
Bụi đời vất vưởng bầy xương xẩu
Tóc rối buồn dâng khách gối đầu


Đặng Thế Kiệt dịch
12.12.2005

Hán văn: 滯客

滯客淹留南海中
寂寥良夜與誰同
歸鴻悲動天河水
戍鼓寒侵夏夜風
人到窮途無好夢
天回苦海促浮蹤
風塵隊裡留皮骨
客枕蕭蕭兩鬢蓬


Phiên âm: Trệ khách

Trệ khách yêm lưu Nam Hải trung
Tịch liêu lương dạ dữ thùy đồng
Quy hồng bi động thiên hà thủy
Thú cổ hàn xâm hạ dạ phong
Nhân đáo cùng đồ vô hảo mộng
Thiên hồi khổ hải xúc phù tung
Phong trần đội lí lưu bì cốt
Khách chẩm tiêu tiêu lưỡng mấn bồng

Nguyễn Du 阮攸

Dịch nghĩa: Khách trọ lâu ngày

Khách trọ trì trệ ở chốn Nam Hải
Đêm thanh vắng với ai cùng
Chim hồng về kêu thương động nước sông Ngân
Trống lính thú lạnh thấm vào gió hè
Người tới đường cùng không mộng đẹp
Trời đưa lại bể khổ thúc giục bước chân trôi nổi
Trong đám phong trần để lại (người) da và xương
Gối khách buồn buồn hai mái tóc rối

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Nguye^n Du, Ngo^i uo^ng ru+o+.u

Postby dtk » 04 Jan 2006 15:44

Dịch thơ: Ngồi uống rượu

Ngồi nhìn song vắng rượu say
Bao nhiêu hoa rụng trên này cỏ non
Bây giờ nốc cạn chén ngon
Mồ xanh giọt rượu ai còn rưới cho
Mùi hương xuân sắc phai mờ
Bóng chim tăm cá bạc phơ mái đầu
Ước chi thơ túi rượu bầu
Trăm năm mây nổi quên sầu mênh mang


Đặng Thế Kiệt dịch

Phiên âm: Đối tửu

Phu tọa nhàn song tửu nhãn khai
Lạc hoa vô số hạ thương đài
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi
Xuân sắc tiệm thiên hoàng điểu khứ
Niên quang ám trục bạch đầu lai
Bách kì đãn đắc chung triêu túy
Thế sự phù vân chân khả ai

Nguyễn Du 阮攸

040 對酒

趺坐閒窗酒眼開
落花無數下蒼苔
生前不盡樽中酒
死後誰澆墓上杯
春色漸遷黃鳥去
年光暗逐白頭來
百期但得終朝醉
世事浮雲眞可哀


Dịch nghĩa: Ngồi uống rượu

Ngồi xếp bằng bên cửa sổ vắng mắt rượu say mở nhìn
Bao nhiêu là hoa rụng trên rêu xanh
Khi sống không uống cạn rượu trong bầu
Thì chết rồi ai rưới chén rượu trên mồ
Sắc xuân dần dần biến đổi, chim hoàng anh bay mất
Bóng sáng năm tháng âm thầm đi, tóc trắng lại
Hạn kì trăm năm chỉ ước được say suốt ngày
Việc đời như mây nổi thật đáng thương


Return to “Dịch Thơ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest