Nguye^n Du, Do Long Vi giang

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Nguye^n Du, Do Long Vi giang

Postby Dao Hung » 06 Dec 2005 11:52

Xin phép đươc dán lên trang thơ của anh Thầy Đồ bài "Độ Long Vĩ giang" của cụ Tiên Điền.

渡龍尾江
阮攸 (清軒詩集)

故國回頭淚
西風一路塵
纔過龍尾水
便是異鄕人
白發砂中見
離鴻海上聞
親朋津口望
爲我一沾巾


- Phiên âm -

ĐỘ LONG VĨ GIANG
Nguyễn Du (Thanh Hiên Thi Tập)

Cố quốc hồi đầu lệ,
Tây phong nhất lộ trần.
Tài qua Long Vĩ thủy,
Tiện thị dị hương nhân.
Bạch phát sa trung hiện,
Ly hồng hải thượng văn.
Thân bằng tân khẩu vọng,
Vị ngã nhất triêm cân.


- Dịch nghĩa -

Qua sông Long Vĩ

Nước mắt tuôn rơi khi quay đầu nhìn lại quê cũ. Ngọn gió tây thổi tung bụi suốt con đường. Vừa qua sông Long Vĩ, đã trở thành người đất lạ. Mái tóc bạc hiện rõ giữa bãi cát vàng. Nghe vang tiếng chim hồng gọi đàn ngoài biển. Bạn bè thân quen đứng trên bến còn mãi ngóng theo. Vì mỗi mình ta mà ai nấy lệ trào đẫm khăn.


- ĐH dịch thơ -

QUA SÔNG LONG VĨ

Lệ nhỏ nhìn quê cũ
Gió tây cuốn bụi đường
Sông Lam (1) vừa chuyển bến
Đất lạ đã tha phương
Tóc trắng in trên cát
Chim hồng gọi biển vang
Bạn thân trên bến ngóng
Khăn đẫm tiễn người thương

(1) Long Vĩ giang là khúc sông Lam gần quê hương của Nguyễn Du, cạnh biển. Sông Lam từ nguồn cho đến ngã ba Hưng Nguyên có tên gọi là Thanh Long giang.
Last edited by Dao Hung on 10 Dec 2005 10:44, edited 1 time in total.

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Tho+ dich DH

Postby dtk » 06 Dec 2005 23:38

...
Có hai người cho khỏi cô đơn ...

Cao Thoại Châu (nhớ thế ...)


Return to “Dịch Thơ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest