Tao D-uong, Thie^n Thai

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Tao D-uong, Thie^n Thai

Postby dtk » 27 Nov 2005 17:50

Các tiên đưa tiễn Lưu Nguyễn ra khỏi động

Ân cần đưa tiễn lối Thiên Thai
Tiên cảnh bao giờ trở lại đây
Mĩ tửu có lòng về gắng uống
Ngọc thư vô cớ chớ thường coi
Hoa thơm cửa động mong còn mãi
Nước xuống nhân gian quyết chẳng hồi
Ngơ ngẩn đầu khe thôi giã biệt
Rêu xanh núi biếc ánh trăng soi


ĐTK dịch (2005)

Tiên tử tống Lưu Nguyễn xuất động

Ân cần tương tống xuất Thiên Thai
Tiên cảnh na năng khước tái lai
Vân dịch kí quy tu cưỡng ẩm
Ngọc thư vô sự mạc tần khai
Hoa đương động khẩu ưng trường tại
Thuỷ đáo nhân gian định bất hồi
Trù trướng khê đầu tòng thử biệt
Bích sơn minh nguyệt chiếu thương đài

Tào Đường

仙子送劉阮出洞

慇勤相送出天臺,
仙境那能卻再來。
雲液既歸須強飲,
玉書無事莫頻開。
花當洞口應長在,
水到人間定不回。
惆悵溪頭從此別,
碧山明月照蒼苔。


曹唐

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Tro+? la.i Thie^n Thai

Postby dtk » 28 Nov 2005 13:10

Lưu Nguyễn trở lại Thiên Thai không gặp chư tiên nữa

Trở lại Thiên Thai hỏi Ngọc Chân
Rêu xanh đá trắng hóa sa trần
Sênh ca tịch mịch hang sâu lạnh
Mây hạc tiêu điều xóm cũ không
Cây cỏ u nùng đâu thuở trước
Khói sương phiếu diễu chẳng hơi xuân
Hoa đào nước suối còn y đó
Chén rượu ai mời, ơi cố nhân


ĐTK dịch (2005)

Lưu Nguyễn tái đáo Thiên Thai bất phục kiến chư tiên tử

Tái đáo Thiên Thai phỏng Ngọc Chân
Thanh đài bạch thạch dĩ thành trần
Sinh ca tịch mịch nhàn thâm động
Vân hạc tiêu điều tuyệt cựu lân
Thảo thụ tổng phi tiền độ sắc
Yên hà bất tự vãng niên xuân
Đào hoa lưu thuỷ y nhiên tại
Bất kiến đương thời khuyến tửu nhân

劉阮再到天臺不復見諸仙子

再到天臺訪玉真
青苔白石已成塵
笙歌寂寞閑深洞
雲鶴蕭條絕舊鄰
草樹總非前度色
煙霞不似往年春
桃花流水依然在
不見當時勸酒人


曹唐


Return to “Dịch Thơ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest