Nguye^n Du, Thu d-e^'n

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Nguye^n Du, Thu d-e^'n

Postby dtk » 15 Nov 2005 18:27

Dịch thơ: Thu đến

Bốn mùa ngày đẹp được bao
Con thoi vi vút gọi nào có thưa
Trơ thân dặm khách đã thừa
Ngập sân vàng lá nghe thu trở về
Rèm buông gác nhỏ lê thê
Tuyết bay buổi sáng kèn mê man buồn
Thiều quang trắng tóc cô thôn
U hoài một kiếp nghe hồn giá băng


Đặng Thế Kiệt dịch

Hán văn: 010 秋至

四時好景無多日
拋擲如梭喚不回
千里赤身爲客久
一庭黃葉送秋來
簾垂小閣西風動
雪暗窮村曉角哀
惆悵流光催白髮
一生幽思未曾開


Phiên âm: Thu chí

Tứ thời hảo cảnh vô đa nhật
Phao trịch như thoa hoán bất hồi
Thiên lí xích thân vi khách cửu
Nhất đình hoàng diệp tống thu lai
Liêm thùy tiểu các tây phong động
Tuyết ám cùng thôn hiểu giác ai
Trù trướng lưu quang thôi bạch phát
Nhất sinh u tứ vị tằng khai

Nguyễn Du 阮攸

Return to “Dịch Thơ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest