Nguye^n Du, Lu+u bie^t Nguye^n D-ai Lang

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Nguye^n Du, Lu+u bie^t Nguye^n D-ai Lang

Postby dtk » 14 Nov 2005 12:34

Dịch thơ: Bài thơ gửi lại khi chia tay cùng Nguyễn Đại Lang

Ống tay áo liễu (1) gió bay
Rừng cao dốc chén đêm này hàn huyên
Làm trai không vẹn lời nguyền
Trông gươm mà thẹn nỗi niềm loạn li
Quê người nặng bước chân đi
Núi cao nước chảy (2) ai thì tri âm
Chân trời góc bể mù tăm
Lòng ta soi sáng mảnh trăng dặm trường


Đặng Thế Kiệt dịch


Hán văn: 010 留別阮大郎

西風歸袖柳高林
傾盡離杯話夜深
亂世男兒羞對劍
他鄉朋友重分襟
高山流水無人識
海角天涯何處尋
留取江南一片月
夜來常照兩人心

Phiên âm: Lưu biệt Nguyễn Đại Lang

Tây phong quy tụ liễu cao lâm
Khuynh tận li bôi thoại dạ thâm
Loạn thế nam nhi tu đối kiếm
Tha hương bằng hữu trọng phân khâm
Cao sơn lưu thủy vô nhân thức
Hải giác thiên nhai hà xứ tầm
Lưu thủ giang nam nhất phiến nguyệt
Dạ lai thường chiếu lưỡng nhân tâm

Nguyễn Du 阮攸


===============================================
Chú thích:

(1) Liễu: Chỉ sự chia tay. Ngày xưa, ở Trường An 長安, bên sông Bá 灞, người ta đưa tiễn bạn thường bẻ tặng một cành liễu.

(2) Núi cao nước chảy: Theo sách "Lã thị xuân thu" 呂氏春秋, Chung Tử Kì 鍾子期 là người sành nghe nhạc. Một hôm nghe Bá Nha 伯牙 gảy đàn, Bá Nha nghĩ đến núi, Tử Kì khen rằng: "Tiếng đàn chót vót như núi cao", khi Bá Nha nghĩ đến sông, Tử Kì nói: "Tiếng đàn cuồn cuộn như nước chảy". Bá Nha coi Tử Kì là người "tri âm" 知音. Khi Tử Kì mất, Bá Nha đập vỡ đàn và không gảy nữa.

Return to “Dịch Thơ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest