Nguyen Trai, ... tro^ng ma^y ...

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Nguyen Trai, ... tro^ng ma^y ...

Postby dtk » 10 Oct 2005 14:35

Dịch thơ: Đề thơ "Trông mây trắng nhớ cha mẹ" của
quan Hiệu Úy họ Hà


Cách xa cha mẹ những năm ròng
Thương mến, người ta một tấm lòng
Đất khách trông mây, tình thắm thiết
Việc xong giở sách, cảm khôn cầm
Xưa nay đều một niềm trung hiếu
Sông núi cùng là nỗi nhớ mong
Cầm tặng bài thơ nghe tức tủi
Làm xong nước mắt cũng tuôn dòng


Đặng Thế Kiệt dịch

題何校尉白雲思親

庭闈一別歲花深
愛慕人皆共此心
客裡看雲情易切
公餘披卷意難禁
家山孰不懷桑梓
忠孝何曾有古今
持此贈君還自感
詩成我亦淚沾襟


Phiên âm: Đề Hà Hiệu Úy "Bạch vân tư thân"

Đình vi (1) nhất biệt tuế hoa thâm
Ái mộ nhân giai cộng thử tâm
Khách lí khán vân (2) tình dị thiết
Công dư phi quyển ý nan câm
Gia sơn thục bất hoài tang tử (3)
Trung hiếu hà tằng hữu cổ câm (kim)
Trì thử tặng quân hoàn tự cảm
Thi thành ngã diệc lệ triêm khâm

Nguyễn Trãi 阮廌

Chú thích:
(1) Đình vi: Sân và nhà trong. Chỉ nhà cha mẹ, cũng dùng để gọi cha mẹ.
(2) Khán vân: Địch Nhân Kiệt 狄仁傑 chỉ mây trắng và nói "nhà cha mẹ ta ở dưới kia kìa".
(3) Tang tử: Quê cha đất tổ. Chỗ làng sinh ra mình gọi là "tử lí" 梓里 hay "tang tử" 桑梓.

Return to “Dịch Thơ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest