Nguyen Trai, Gui ban

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Nguyen Trai, Gui ban

Postby dtk » 08 Oct 2005 11:43

Dịch thơ: Gửi bạn

Sau loạn thân bằng lá rụng trơn
Bên trời tin tức bặt chim hồng
Đêm mưa quê cũ mơ canh cánh
Quán trọ lòng thơ dế nỉ non
Đỗ Phủ bao giờ quên đất tổ
Quản Ninh còn mãi nhớ quê hương
Trong thành bạn cũ ai thăm hỏi
Xin nói ... phương xa ngọn cỏ bồng


Đặng Thế Kiệt dịch

016 寄友

亂後親朋落葉空
天邊書信斷秋鴻
故園歸夢三更雨
旅舍吟懷四壁蛩
杜老何曾忘渭北
管寧猶自客遼東
城中故舊如相問
爲道天涯任轉蓬


Phiên âm: Ký hữu

Loạn hậu thân bằng lạc diệp không
Thiên biên thư tín đoạn thu hồng
Cố viên quy mộng tam canh vũ
Lữ xá ngâm hoài tứ bích cung
Đỗ Lão hà tằng vong Vị Bắc (1)
Quản Ninh do tự khách Liêu Đông (2)
Thành trung cố cựu như tương vấn
Vị đạo thiên nhai nhậm chuyển bồng

Nguyễn Trãi 阮廌

(1) Đỗ Lão: Chỉ Đỗ Phủ. Đỗ Phủ đã từng lánh nạn tại Hàm Dương, ở phía Bắc sông Vị.
(2) Quản Ninh: Người đời Ngụy. Cuối đời Hán, ông tránh loạn Hoàng Cân sang Liêu Đông.

Return to “Dịch Thơ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests