Tô Thức - Thủy Nguyệt Ca Đầu - Trung Thu

vuongthanh
Transistor
Posts: 24
Joined: 23 Jun 2017 08:36

Tô Thức - Thủy Nguyệt Ca Đầu - Trung Thu

Postby vuongthanh » 23 Jun 2017 09:59

Tô Thức - Thủy nguyệt ca đầu - Trung ThuBản dịch thứ nhất của vuongthanh:

Những khi nào có trăng thanh ?
Tay nâng chén rượu, hỏi cao xanh đôi lời
Đêm nay, cung khuyết trên trời
Là năm nào vậy, ai người biết chăng ?
Muốn theo gió tới cung hằng
Lại e gác ngọc, lầu quỳnh
chốn cao thẳm đó lạnh tanh cuộc đời
cõi trần thỏai mái vui chơi
Dưới trăng nhảy múa, bóng cười ngả nghiêng
Trăng qua gác tía, dòm xuyên
Thấy người thao thức triền miên canh tàn
Xin đừng oán hận , trách than
“cớ sao ly biệt, vầng trăng lại tròn ? ”
Người có ly, hợp, vui, buồn
Trăng thì mờ, tỏ, khuyết, tròn, đầy vơi
Vẹn toàn, đâu có trên đời
Chỉ xin cầu nguyện ta, người sống lâu
Dù xa muôn dặm sông Ngâu
Một vầng trăng ngọc, cùng nhau bồi hồi …


Bản dịch thứ 2 của vuongthanh

Trăng đến tự khi nào ?
Nâng chén hỏi trời cao
Chẳng biết trên cung Quảng
Đêm nay là năm nao ?
Ta muốn theo gió bay về đó
Lại sợ lầu quỳnh, gác ngọc
Chốn cao thăm thẳm lạnh buốt hồn
nhảy múa đùa vui cùng với bóng
cõi trần tự tại vẫn là hơn
Trăng quanh gác tía,
vào song lụa,
dọi người thao thức suốt đêm thâu
Đừng nên oán hận
Sao lúc biệt ly thì trăng tròn
Người có buồn, vui, ly, hợp
Trăng có tỏ, mờ, tròn, khuyết
Xưa nay khó vẹn toàn
Chỉ nguyện ta, người được sống mãiNguyên tác của Tô Thức :
Thuỷ điệu ca đầu - Trung thu

Minh nguyệt kỷ thời hữu ?
Bả tửu vấn thanh thiên.
Bất tri thiên thượng cung khuyết,
Kim tịch thị hà niên.
Ngã dục thừa phong quy khứ,
Hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ,
Cao xứ bất thắng hàn.
Khởi vũ lộng thanh ảnh,
Hà tự tại nhân gian.

Chuyển chu các,
Đê ỷ hộ,
Chiếu vô miên.
Bất ưng hữu hận,
Hà sự trường hướng biệt thời viên.
Nhân hữu bi, hoan, ly, hợp,
Nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết,
Thử sự cổ nan toàn.
Đãn nguyện nhân trường cửu,
Thiên lý cộng thiền quyên.Bản dịch anh văn:
 "Thinking of You" - - Poem written during the night of the Mid-Autumn Festival of 1076 by Su Tung Po (Translated by Shun-Yi Lee in 1998)
  
When will the moon be clear and bright?
With a cup of wine in my hand, I ask the blue sky.
I don't know what season it would be in the heavens on this night.
I'd like to ride the wind to fly home.
Yet I fear the crystal and jade mansions are much too high and cold for me.
Dancing with my moon-lit shadow
It does not seem like the human world
The moon rounds the red mansion Stoops to silk-pad doors
Shines upon the sleepless Bearing no grudge
Why does the moon tend to be full when people are apart?
People may have sorrow or joy, be near or far apart
The moon may be dim or bright, wax or wane
This has been going on since the beginning of time
May we all be blessed with longevity
Though far apart, we are still able to share the beauty of the moon together.

Return to “Dịch Thơ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest