Tào Phi, Yên ca hành

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Tào Phi, Yên ca hành

Postby dtk » 27 Jan 2007 18:04

Yên Ca Hành

Gió thu hiu hắt thê lương
Cỏ cây linh lạc màn sương một trời
Én bay đi nhạn về rồi
Nhớ người đi dạ bồi hồi khôn khuây
Cố hương còn nhớ chăng ai
Chàng sao trôi giạt mãi hoài phương xa
Phòng không cô quạnh góc nhà
Nhớ chàng đâu quản phôi pha tháng ngày
Bỗng nhiên lệ ướt áo này
Vặn đàn khảy điệu, cau mày cung thương
Khúc ca nghẹn nấc đoạn trường
Ánh trăng trắng lạnh soi giường của em
Đêm chưa tàn hết bóng đêm
Sông Ngân thôi đã lặn chìm phương tây
Ngưu Lang Chức Nữ bao rày
Bên cầu lẻ bóng thêm đầy nhớ thương


2007.01.27

燕歌行二首其一 曹丕

01秋風蕭瑟天氣涼,
02草木搖落露為霜。
03 群燕辭歸鵠南翔,
04 念君客遊多思腸。
05 慊慊思歸戀故鄉,
06 君何淹留寄他方?
07 賤妾煢煢守空房,
08 憂來思君不敢忘,
09 不覺淚下霑衣裳。
10 援琴鳴絃發清商,
11 短歌微吟不能長。
12 明月皎皎照我床,
13 星漢西流夜未央。
14 牽牛織女遙相望,
15 爾獨何辜限河梁?


Thu phong tiêu sắt thiên khí lương
Thảo mộc dao lạc lộ vi sương
Quần yến từ quy hộc nam tường
Nịêm quân khách du đa tư trường
Khiểm khiểm tư quy luyến cố hương
Quân hà yêm lưu ký tha phương
Tiện thiếp quỳnh quỳnh thủ không phòng
Ưu lai tư quân bất cảm vong
Bất giác lệ hạ chiêm y thường
Viện cầm minh huyền phát thanh thương
Đoản ca vi ngâm bất năng trường.
Minh nguyệt hạo hạo chiếu ngã sàng
Tinh hán tây lưu dạ vi ương
Khiên ngưu chức nữ dao tương vọng
Nhĩ độc hà cô hạn hà lương

Return to “Dịch Thơ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest