Nguyễn Trãi, Khất nhân

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Nguyễn Trãi, Khất nhân

Postby dtk » 28 Nov 2006 22:25

Phiên âm: Khất nhân họa Côn Sơn đồ

Bán sinh khâu hác phế đăng lâm
Loạn hậu gia hương phí mộng tầm
Thạch bạn tùng phong cô thắng thưởng
Giản biên mai ảnh phụ thanh ngâm
Yên hà lãnh lạc trường kham đoạn
Viên hạc tiêu điều ý phỉ câm
Bằng trượng nhân gian cao họa thủ
Bút đoan tả xuất nhất ban tâm

Nguyễn Trãi 阮廌

乞人畫崑山圖

平生邱壑廢登臨
亂後家鄕費夢尋
石畔松風孤勝賞
澗邊梅影負清吟
煙霞冷落腸堪斷
猿鶴蕭條意匪禁
憑仗人間高畫手
筆端寫出一般心

Dịch thơ: Nhờ người vẽ tranh Côn Sơn

Nửa đời bỏ thú ngoạn sơn khê
Sau loạn làng xưa mộng não nề
Bờ đá thông reo ai thưởng thức
Bên khe mai nở mấy say mê
Khói mây quạnh quẽ tim quằn quại
Vượn hạc tiêu điều bụng tái tê
Trần thế ai người tay họa sĩ
Vì ta cực tả nỗi lòng quê

Đặng Thế Kiệt dịch

Return to “Dịch Thơ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest