Đỗ Phủ, Tặng Vệ Bát xử sĩ

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Đỗ Phủ, Tặng Vệ Bát xử sĩ

Postby dtk » 05 Nov 2006 01:12

贈衛八處士
杜甫
人生不相見
動如參與商
今夕復何夕
共此燈燭光
少壯能幾時
鬢髮各已蒼
訪舊半為鬼
驚呼熱中腸
焉知二十載
重上君子堂
昔別君未婚
兒女忽成行
怡然敬父執
問我來何方
問答乃未已
驅兒羅酒漿
夜雨剪春韭
新炊間黃粱
主稱會面難
一舉累十觴
十觴亦不醉
感子故意長
明日隔山岳
世事兩茫茫


Tặng Vệ Bát xử sĩ
Đỗ Phủ

nhân sanh bất tương kiến
động như sâm dữ thương
kim tịch phục hà tịch
cộng thử đăng chúc quang
thiếu tráng năng ki thì
mấn phát các dĩ thương
phỏng cựu bán vi quỷ
kinh hô nhiệt trung tràng
yên tri nhị thập tái
trùng thướng quân tử đường
tích biệt quân vị hôn
nhi nữ hốt thành hàng
di nhiên kính phụ chấp
vấn ngã lai hà phương
vấn đáp nãi vị dĩ
khu nhi la tửu tương
dạ vũ tiễn xuân cửu
tân xuy gián hoàng lương
chủ xưng hội diện nan
nhất cử lũy thập trường
thập trường diệc bất túy
cảm tử cố ý trường
minh nhật cách san nhạc
thế sự lưỡng mang mang

Tặng Vệ Bát xử sĩ
Đỗ Phủ

Đời người chẳng được gặp nhau,
Sâm Thương chia biệt biết sao bây giờ
Cùng anh dưới ngọn đèn xưa
Tuổi xanh ai có mấy mùa hỡi ơi
Tóc đen nay đã trắng rồi
Hỏi thăm bạn cũ lắm người ra ma
Đau lòng đứt ruột kêu la
Hai mươi năm đã trôi qua ai ngờ
Lại về dưới mái nhà xưa
Nhớ anh ngày đó vẫn chưa vợ mà
Bây giờ con cái xếp ra
Chắp tay kính cẩn chào cha khác gì
Hỏi rằng ở xứ nào về
Nói chưa xong đã giục đi dọn bàn
Rượu bày thức uống xênh xang
Mưa đêm ra cắt đôi hàng hẹ xuân
Cơm vừa thổi, độn kê vàng
Bảo rằng gặp gỡ muôn vàn khó khăn
Tay nâng mười chén uống tràn
Vẫn chưa say được can tràng của tôi
Cảm thương ý tứ bồi hồi
Ngày mai lại cách núi đồi quan san
Cuộc đời đôi bạn mênh mang

ĐTK
2006-11-04

Return to “Dịch Thơ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest