Vuon Kim Co^c

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Vuon Kim Co^c

Postby dtk » 16 Aug 2006 21:35

Kim Cốc viên
杜牧 Đỗ Mục

金谷園

繁華事散逐香塵
流水無情草自春
日暮東風怨啼鳥
落花猶似 墮樓人

Kim Cốc viên

Phồn hoa sự tán trục hương trần
Lưu thủy vô tình thảo tự xuân
Nhật mộ đông phong oán đề điểu
Lạc hoa do tự đọa lâu nhân

Vườn Kim Cốc

Phồn hoa thế sự phấn hương tàn
Nước chảy vô tình cỏ rậm lan
Ngày tối gió đông chim khắc khoải
Hoa rơi người đẹp nhảy lầu tan

Kim Cốc viên ở huyện Lạc Dương, tỉnh Hà Nam.
Đời Tấn, nhà hào phú Thạch Sùng có người thiếp
đẹp tên là Lục Châu. Tôn Tú đòi Thạch
Sùng tặng cho người thiếp này, Thạch Sùng từ chối.
Thạch Sùng bị Tôn Tú gièm pha với Triệu Vương Luân.
Thạch Sùng đang yến tiệc trên lầu, bị quân lại bắt.
Thạch Sùng nói với Lục Châu: "Ta vì nàng mà đắc tội".
Lục Châu khóc: "Xin chết trước mặt chàng".
Bèn nhảy xuống lầu tự tử. Thạch Sùng cũng bị giết.


Đề Đào Hoa phu nhân miếu

題桃花夫人廟
 
細腰宮里露桃新,
脈脈無言度幾春。
至竟息亡緣底事,
可憐金谷墮樓人。

Đề Đào Hoa phu nhân miếu

Tế Yêu cung lí lộ đào tân ,
Mạch mạch vô ngôn độ kỉ xuân 。
Chí cánh Tức vong duyên để sự ,
Khả liên Kim Cốc đọa lâu nhân 。

Đề miếu Đào Hoa phu nhân

Eo Thon cung điện vẻ đào tươi
Đằng đẵng xuân qua chẳng hé lời
Chiếm nước cướp người gương để đó
Thương ai Kim Cốc nát thân rơi

Cung điện nhà Sở có một cái tên là Tế Yêu (Eo Thon).
Sở Văn Vương diệt Tức quốc, chiếm đoạt Tức phu nhân. Bà này phản
đối bằng cách không nói lời nào cho đến chết. Đỗ Mục đề thơ trên
miếu Đào Hoa phu nhân, nhưng lại có ý ca ngợi nàng Lục Châu,
người thiếp của Thạch Sùng, đã nhảy lầu Kim Cốc tự tử để bảo toàn
danh tiết.


ĐTK dịch
16-08-2006

Return to “Dịch Thơ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest