Su+o+ng

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Su+o+ng

Postby dtk » 04 Mar 2006 10:47

Image
photo VP (C) 2006 Mars


Sương

Sương trắng mờ bay, chim trắng bay
Về đâu áo trắng có ai hay
Lá thu hay lá trời đông nhỉ
Ấm áp lòng tôi một sớm maiĐTK

Return to “Dịch Thơ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest