Cóc cuối tuần --- Đái Thạch Bổ Thiên

Trần Văn Lương
386 Processor
Posts: 299
Joined: 01 Oct 2007 21:09

Cóc cuối tuần --- Đái Thạch Bổ Thiên

Postby Trần Văn Lương » 14 May 2021 16:07

Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
Vênh vang đội đá vá trời,
Nào hay sức mọn đá rơi nát đầu
.


Cóc cuối tuần:

戴 石 補 天

長 空 一 破 禍 聯 翩
戴 石 狂 蛙 欲 補 天.
志 大 可 憐 才 力 淺,
石 沉 勁 竭 便 歸 仙.
陳 文 良Âm Hán Việt:

Đái Thạch Bổ Thiên
Trường không nhất phá, họa liên phiên,
Đái thạch, cuồng oa dục bổ thiên.
Chí đại, khả liên tài lực thiển,
Thạch trầm, kính kiệt, tiện quy tiên.
Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

Đội Đá Vá Trời (*)
Trời xanh vừa mới vỡ, tai họa kế tiếp nhau,
Đội đá, con ếch ngông muốn vá trời.
Chí thì lớn, (nhưng) đáng thương tài sức kém,
Đá nặng, sức kiệt, lập tức bỏ mình.

Ghi chú:
(*) Theo thần thoại Trung Hoa, thì câu chuyện vá trời (Luyện Thạch Bổ Thiên 煉石補天) đại khái như sau:
Nơi thượng giới, một ngày kia thủy thần Cung Công (共工) làm phản đem quân gây loạn. Hỏa thần Chúc Dung (祝融) bèn đưa quân ra đánh dẹp, cuối cùng đã thắng. Cung Công bị thua, tức giận va đầu vào núi Bất Chu (不周) ở phía Tây. Núi này là một trong mấy cây trụ chống trời nay bị Cung Công đụng gãy, làm một góc trời bị vỡ. Do đó, nước của dòng Thiên Hà theo chỗ vỡ đó chảy xuống trần, gây nên bao thảm họa.
Trước cảnh tai ương nước lửa, bà Nữ Oa (女媧) không nỡ nhìn dân chúng khổ, bèn quyết chí vá lại trời. Bà bay đi khắp nơi, tìm đá ngũ sắc để làm vật liệu và cuối cùng đã vá lại được bầu trời. Nhưng núi Bất Chu đã bị đổ, bầu trời thiếu chân chống nên Nữ Oa lại lấy chân của con rùa lớn (ngao 鰲) để thế vào.
Từ đó nước của Thiên Hà không còn chảy xuống trần để gây họa cho dân nữa.


Phỏng dịch thơ:

Đội Đá Vá Trời
Chín tầng chợt vỡ, khổ nơi nơi,
Đội đá, ếch toan chuyện vá trời.
Mộng lớn, nhưng tài hèn đức mọn,
Đá chèn, sức mỏn, xác thân phơi.
Trần Văn Lương
Cali, 5/2021


Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
Thương thay con ếch muốn làm bà Nữ Oa
đội đá vá trời!
Mộng thì lớn, nhưng than ôi, tài hèn đức bạc
nên cuối cùng đành phải mất mạng dưới tảng
đá mình đội!
Chữ danh cùng tham vọng làm hại con người
đến thế ư?
Biết sáng suốt để tự lượng sức mình quả thật
khó thay, hỡi ơi!

Return to “Cóc Cuối Tuần”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest