Cóc cuối tuần --- Dịch Tàu Tự Thán

Trần Văn Lương
386 Processor
Posts: 299
Joined: 01 Oct 2007 21:09

Cóc cuối tuần --- Dịch Tàu Tự Thán

Postby Trần Văn Lương » 02 Jul 2020 16:35

Kính gửi đến quý vị trưởng thuợng và quý anh chị con cóc nhỏ cuối tuần.

Dạo:
Sợ lây dịch Hán nằm nhà,
Hết ăn lại ngủ thân già tròn quay!


Cóc cuối tuần:


Dịch Tàu Tự Thán

Nửa năm rồi lính quýnh,
Tự nhốt vì lo bịnh.
Chửa rủng rỉnh se sua,
Đà te tua xính vính.
Ăn: phinh phính béo phù,
Ngủ: mập ù tròn trĩnh.
Sợ dính dịch nằm nhà,
Thân già thêm núng nính.
Trần Văn Lương
Cali, 7/2020

Return to “Cóc Cuối Tuần”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests