Ngậm Ngùi Thân Lão

Trần Văn Lương
386 Processor
Posts: 299
Joined: 01 Oct 2007 21:09

Ngậm Ngùi Thân Lão

Postby Trần Văn Lương » 31 Mar 2020 17:13

Ngậm Ngùi Thân Lão

Ở nhà ăn ngủ chán ghê a,
Hết thở vào rồi lại thở ra.
Vợ mắng vợ la nào dám cãi,
Chỉ vì con quỷ cái Rô Na :-)))

Cóc

Return to “Cóc Cuối Tuần”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests