Khai Bút Đầu Năm Canh Tý 2020

Trần Văn Lương
386 Processor
Posts: 299
Joined: 01 Oct 2007 21:09

Khai Bút Đầu Năm Canh Tý 2020

Postby Trần Văn Lương » 25 Jan 2020 11:05

Mùng Một Tết Ta, xin kính chúc quý vị trưởng thượng và quý anh chị một năm Canh Tý hoàn toàn như ý.


Khai Bút Đầu Năm
Canh Tý


Đã bốn mươi lăm Tết xứ người,
Ngày về sao vẫn tít mù khơi.
Thân mòn sức kiệt nhơi chờ chết,
Trí thiển tài sơ lết đợi thời.
Đất nước tả tơi, Tàu lấn chiếm,
Hành trang phù phiếm, Việt ăn chơi.
Quê hương hơn nửa đời xa cách,
Kỷ niệm từng đêm vách trống phơi.
Trần Văn Lương
Cali, Mùng Một Tết
Canh Tý 2020

Return to “Cóc Cuối Tuần”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest