Cóc cuối tuần --- Động Đất Ngẫu Hứng

Trần Văn Lương
386 Processor
Posts: 299
Joined: 01 Oct 2007 21:09

Cóc cuối tuần --- Động Đất Ngẫu Hứng

Postby Trần Văn Lương » 11 Jul 2019 16:25

Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
Cali nóng sém chân mày,
Mà sao mặt đất lại bày đặt run!


Cóc cuối tuần:

Động Đất
Ngẫu Hứng


Nhà cửa rung bần bật,
Ối dào ơi, động đất!
Thân bầm dập lắc lư,
Óc mệt nhừ ngầy ngật.
Lập cập tính hên xui,
Lui cui lo được mất.
Trời còn bắt sống nhăn,
Bèn gắn răng cười ngất!
Trần Văn Lương
Cali, 7/2019

Return to “Cóc Cuối Tuần”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests