Cảm Thán Nhân Lễ Tạ Ơn 2018

Trần Văn Lương
386 Processor
Posts: 245
Joined: 01 Oct 2007 21:09

Cảm Thán Nhân Lễ Tạ Ơn 2018

Postby Trần Văn Lương » 22 Nov 2018 11:56

Kính chúc quý vị trưởng thượng và quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui như ý.
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị đôi dòng cảm thán nhân Lễ Tạ Ơn 2018.


Xót Chú Gà Tây

Vàng rượm trên khay khối thịt quay,
Thương thay số phận chú Gà Tây.
Ngày xanh mới chớm, chưa tròn tuổi,
Lễ lớn gần sang, đã nát thây.
Có phải đời nay đau đớn trả,
Vì chưng kiếp ấy lỡ lầm vay?
Chỉ vài hôm trước còn vui sống,
Đâu biết giờ đây bỗng thế này!
Trần Văn Lương
Cali, 11/2018

Return to “Cóc Cuối Tuần”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest