Tra? Nha'nh Lan Xu+a - Nha.c Hong Anh - Lo+`i Quynh Huong

Paris Tình Nhớ
Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Tra? Nha'nh Lan Xu+a - Nha.c Hong Anh - Lo+`i Quynh Huong

Postby Quỳnh Hương » 19 Nov 2006 21:10

[center]Trả Nhánh Lan Xưa

Nhạc: Hồng Anh

Lời: Quỳnh Hương


Bấm vào mũi tên trên player để nghe nhạc

[music]http://www.trinhnu.net/media/music/mp3/12/6001.mp3[/music]

Image[/center]

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 22 Nov 2006 22:38

Mang vào đây để chị HA đọc luôn nè :)

Là mp3 file đó anh Dũng . Cám ơn anh Dũng nhe. :wink:

Bài hát nghe hay quá QH! Nếu anh không lầm thì QH cho nghe midi file. Người nào soạn bài này đúng là cao thủ. Bài hát có nhiều khúc chuyển nghe rất đã! Nếu có thể QH cho anh xin bài hát có nốt, lời và mid file. Thanks.

Dungfl


dungfl
Transistor
Posts: 20
Joined: 02 Oct 2007 15:00

Postby dungfl » 26 Nov 2006 06:42

quynh huong wrote:Mang vào đây để chị HA đọc luôn nè :)

Là mp3 file đó anh Dũng . Cám ơn anh Dũng nhe. :wink:

Bài hát nghe hay quá QH! Nếu anh không lầm thì QH cho nghe midi file. Người nào soạn bài này đúng là cao thủ. Bài hát có nhiều khúc chuyển nghe rất đã! Nếu có thể QH cho anh xin bài hát có nốt, lời và mid file. Thanks.

DungflThi` ra la` mp3 chu+' kho^ng pha?i la` midi. Ca'm o+n QH. Mo+'i dda^`u anh cu+' ngo+~ Ho^`ng Anh la` nam, kho^ng ngo+` la.i la` nu+~, la.i ddoa'n sai nu+~a ro^`i. Cha`o chi. HA.
Dungfl


Return to “Thi Nhạc Giao Duyên - Musiques & Poèmes”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests