Ddu+o+`ng Da`i Tro+? Ve^` Kho^ng

Paris Tình Nhớ
Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Ddu+o+`ng Da`i Tro+? Ve^` Kho^ng

Postby Quỳnh Hương » 25 Oct 2006 17:41

Ở VN, có ngày nắng, có ngày mưa, chụp được tấm ảnh bến đò ở Nha Trang, lấy ra vọc tới vọc lui nó ra cái hình trên, chẳng biết đang mưa hay đang nắng. :-))
Rồi vọc tiếp nữa nó lại ra bài thơ Cóc giữa tuần (không phải Cóc Cuối Tuần của cụ Đồ)

[center]Image


Đường Dài Trở Về Không

Mưa rơi từng giọt nhỏ
Lã chã thấm tim đêm
Gió mùa mang nhung nhớ
Dáng thu liễu buông mềm

Mưa ơi, gió khẽ gọi
Có lạnh ướt bờ môi
Thôi đừng vương trong mắt
Xa xa nắng lên rồi

Sông dài sông vẫn trôi
Lỡ đò một lần thôi
Mà trần gian quá rộng
Mà đường về quá dài
Nghìn trùng chốn xa xôi
Về đâu hỡi người ơi

Hoa tàn, hoa thôi nở
Lá bay nhẹ về trời
Đêm mờ trăng khuyết bạc
Bóng bên cầu chơi vơi

Mây trời mây vẫn nắng
Phù vân cõi vô cùng
Duyên trần ai ngóng đợi
Đường dài trở về không

Đường dài trở về không...về không...về không


QH

[/center]

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 08 Dec 2006 07:30

[center][music]http://www.trinhnu.net/media/music/mp3/12/6050.mp3[/music]

Đừơng Dài Trở Về Không

Nhạc: Nguyễn Tiến Dũng
Hòa âm: Nguyễn Ngọc Châu[/center]


Return to “Thi Nhạc Giao Duyên - Musiques & Poèmes”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest