Cách tìm hợp âm

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Ca'ch ti`m ho+.p a^m

Postby nmchau » 29 Mar 2005 20:52

Anh Dũng

Nhân anh hỏi về chords, tôi xin đưa ra 1 cách để tìm hợp âm sao cho nó có chuyển động. Cách này không có foolproof (không có cách nào foolproof cả!) nhưng có thể coi là 1 điểm khởi đầu để ta có 1 idea, rồi sau đó dùng tai sửa sang lại sau .
Theo cách này thì thay vì start từ đầu, ta nhìn vào bar cuối câu/đoạn (phrase) xem nó cần chord gì. Cuối phrase 1 của anh ([xa] bờ) cần Am, vậy anh viết Am cho bar đó.

Sau đó anh xem bar trước. Thông thường thì ta về chủ âm qua dominant progression, tức là V -> I (bài này thì E -> A).
Vậy viết dominant cho "gió... xa" như anh đã làm thi OK.

Ngược lại 1 bước nữa, thì nh~ chords anh nên dùng trước dominant (V hay E) là
(a) dominant của dominant, tức là B, hoặc
(b) quãng 2 dưói dominant, tức là D(Dm)
(c) quãng 2 trên dominant, tức là F.

Vậy anh viết F cũng OK, nhưng có thể try mấy cái kia nữa (nếu try (a) thì phải dùng B-5 để đừng có F# trong chord.)

Ngược lại 1 bước nữa, anh cũng áp dụng (a), (b) hoặc (c) nhưng từ F thay vì từ E, và có choice giữa: (a) C (b) E (c) G hay Gb. C có vẻ hợp nhứt, vậy anh dùng C cho "xô tảng đá".

Ngược lại 1 bước nữa, anh cũng áp dụng (a), (b) hoặc (c) nhưng từ C và có choice giữa: (a) G (b) B (c) D hay Db. Chọn G cho "buồn...đổ".

Ngược lại 1 bước nữa, anh chọn (b) tức là F (quãng 2 dưới G) như anh đã chọn chi "nhớ ..cũng).

Ngược lại 1 bước nữa, anh chọn (a) tức là C (dominant của F) cho "xa .. còn".

Vậy là anh có chuỗi C - F - G - C - F - E - E - A cho 8 bars. Bây giờ dùng tai để sửa cho hợp. Chẳng hạn, có vài chỗ C cóvẻ sáng quá, anh thay bằng Am (dĩ nhiên thay như vậy thì anh nên nhìn ngược lại như đã nói như trên. Chỗ 2 chords E liền nhau, có thể thay E sau bằng Emin9 (E G# B D F). Thường ng` ta bỏ note gốc của Rmin9, còn lại G# B D F và gọi đó là G#dim. Vậy ta có

C (hay Am) - F - G - C (hay Am) - F - E - G#dim - Am

Tôi work out cái này ở sở, không có đàn, nên không sure là nó nghe ra sao!
Cái tai phải là trọng tài cuối cùng.

Tóm tắt:

1. Khởi đầu từ cuối câu/đoạn và đi nguợc.

2. Mỗi lần bước ngược, chọn giữa chords của quãng 5 (dominant), 2 dưới hay 2 trên. 2 dưới hay 2 trên có thể là minor (cách 1 semitone) hay major (2 semitones).

3. Nghe lại và thay đổi bằng cách thay 1 chord bằng relative major hay minor, min9 (diminished 7th), dim 5th, 7th, maj7th ... của nó.

Sau đó, nếu là nhạc của mình, anh có thể dùng harmonic sequence để sửa melody 1 chút cho hợp với chuỗi hợp âm.
Anh Hân rất strict về chuyện này.
Tôi thì có lẽ thoải mái hơn, hơi lệch hay chướng 1 chút càng tốt :-).

Hy vọng các anh góp ý, hay áp dụng thử xem có vấn đề gì và suggest improvements.

Thân
Tuan

Return to “Học làm nhạc”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest