Cách đăng link youtube

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Cách đăng link youtube

Postby nmchau » 25 Jun 2017 19:27

Để đăng 1 video youtube trong forum, các bạn có thể xử dụng 2 cách

Thí dụ link youtube là https://www.youtube.com/watch?v=f-kyoyAqxBA

Cách 1 : dùng chuột copy ID của video là f-kyoyAqxBA rồi bấm vào nút youtube2

Code: Select all

     [youtube2]f-kyoyAqxBA[/youtube2]


Cách 2 : copy nguyên link youtube rồi bấm nút youtube

Code: Select all

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=f-kyoyAqxBA[/youtube]


rồi sửa dấu = thành / và xóa đi chữ watch? đẹ thành :

Code: Select all

[youtube]https://www.youtube.com/v/f-kyoyAqxBA[/youtube]

Return to “Say Hello ! Dire Bonjour !”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests