Chờ Nhau - Như Hoa & nmchau

nmchau
Site Admin
Posts: 1628
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Chờ Nhau - Như Hoa & nmchau

Postby nmchau » 24 Oct 2007 21:38

Nhạc : nmchau
Thơ : Như Hoa
Tiếng Hát : Thùy An
Hòa Âm : Cao Ngọc Dung
Image