Một Ngày Nhìn Qua Cửa Sổ - nmchau & Quynh Huong

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Một Ngày Nhìn Qua Cửa Sổ - nmchau & Quynh Huong

Postby nmchau » 05 Jan 2007 22:18

[center]Thơ : Quỳnh Hương
Nhạc : nmchau

Hát : Hương Giang


Return to “Phổ thơ Quỳnh Hương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest