Hồ Như - nmchau & Quỳnh Hương

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Hồ Như - nmchau & Quỳnh Hương

Postby nmchau » 09 May 2006 19:51

Nhạc : nmchau
Lời : Quỳnh Hương
Hát : Quỳnh Lan
Piano & Violon : nhạc sĩ Đức Thịnh
Studio Hải Phương

Image
Last edited by nmchau on 26 Mar 2007 21:42, edited 12 times in total.