Bie^?n Chie^`u Xu+a - Song Nga^n

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Bie^?n Chie^`u Xu+a - Song Nga^n

Postby nmchau » 13 Feb 2006 12:19

Biển Chiều Xưa

thơ: Song Ngân
nhạc : nmchau
hát : Hải Uyên ( Sydney)Image