Hoa Cu'c Ti'm - tho+ Song Nga^n

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Hoa Cu'c Ti'm - tho+ Song Nga^n

Postby nmchau » 13 Feb 2006 12:11

Hoa Cúc Tím

thơ: Song Ngân
nhạc : nmchau

Hát : Tiểu Muội
Đàn : Nguyễn Sơn


[music]http://www.trinhnu.net/media/music/wma/5/2792.wma[/music]

Image

Return to “2001-2010”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest