Hình ảnh ngày họp mặt ở Loang khánh của nhóm Trinhnu.net

6/12/2008
donghoa
Diode
Posts: 16
Joined: 30 Oct 2008 06:08

Hình ảnh ngày họp mặt ở Loang khánh của nhóm Trinhnu.net

Postby donghoa » 10 Dec 2008 05:25

Buổi gặp Trinhnu / bensongmay tại Long Khánh

Đây là buổi gặp mặt của nhạc sỹ Cao Ngọc Dung , nhạc sỹ Minh Châu & Tường Nguyên ,Nhật Hạ , P thi Cúc Vàng , Đông Hòa , Ngọc Liên nhạc sỹ Đỗ Anh Hoàng và một số nhà thơ Sài Gòn & Long Khánh

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Return to “Họp mặt Long Khánh”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest