Mùa Thu Paris - Thanh Đạm

Sceaux , 3/5/2008
nmchau
Site Admin
Posts: 1463
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Mùa Thu Paris - Thanh Đạm

Postby nmchau » 20 Oct 2008 23:25

Mùa Thu Paris


Thơ : Trần Mộng Tú
Nhạc : Nguyễn Minh Châu
Tiếng hát : Thanh Đạm
Đệm đàn : Nguyễn Minh Châu
Image

Return to “Silicon Band Concert 2008”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest