Ngàn Thu Phố Lạ - Linh Chi

Sceaux , 3/5/2008
nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Ngàn Thu Phố Lạ - Linh Chi

Postby nmchau » 09 May 2008 17:57

Ngàn Thu Phố Lạ

thơ : Phạm Ngọc
nhạc : Linh Chi
trình bày : Tuyết Dung