Người Khách Lạ - Anh Vũ

Sceaux , 3/5/2008
nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Người Khách Lạ - Anh Vũ

Postby nmchau » 08 May 2008 21:12

Người Khách Lạ

Nhạc và lời : Anh Vũ
Trình bày : Kim Thu
Image
Kim Thu

Image
Anh Vũ
Image
Quách Vĩnh Thiện đệm đàn