Lạc Chút Hồng Phai - Nguyễn Đình Tuấn

Sceaux , 3/5/2008
nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Lạc Chút Hồng Phai - Nguyễn Đình Tuấn

Postby nmchau » 08 May 2008 19:01

Lạc Chút Hồng Phai

Thơ : Trịnh Công Sơn
Nhạc : Nguyễn Đình Tuấn
Piano và trình bày : Đan Thanh

Image
Đan ThanhImage
Nguyễn Đình Tuấn