Ha.t Bu.i Hu+ Vo^ cu?a Ca't Tu+o+?ng

Sceaux , 3/5/2008
nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Ha.t Bu.i Hu+ Vo^ cu?a Ca't Tu+o+?ng

Postby nmchau » 15 May 2006 19:32

Hạt Bụi Hư Vô

nhạc và lời : Cát Tưởng

tác giả trình bày
Image