Đoàn Thế Ngữ : nói về Nhạc

nmchau
Site Admin
Posts: 1525
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Đoàn Thế Ngữ : nói về Nhạc

Postby nmchau » 25 Oct 2021 20:49


nmchau
Site Admin
Posts: 1525
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Re: Đoàn Thế Ngữ : Ca sĩ hát sai note

Postby nmchau » 03 Nov 2021 19:51


nmchau
Site Admin
Posts: 1525
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Re: Đoàn Thế Ngữ : nói về Nhạc

Postby nmchau » 03 Nov 2021 19:53


nmchau
Site Admin
Posts: 1525
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Re: Đoàn Thế Ngữ : nói về Nhạc

Postby nmchau » 03 Nov 2021 20:00


nmchau
Site Admin
Posts: 1525
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Re: Đoàn Thế Ngữ : nói về Nhạc

Postby nmchau » 03 Nov 2021 20:03


nmchau
Site Admin
Posts: 1525
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Re: Đoàn Thế Ngữ : nói về Nhạc

Postby nmchau » 03 Nov 2021 20:05


nmchau
Site Admin
Posts: 1525
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Re: Đoàn Thế Ngữ : nói về Nhạc

Postby nmchau » 03 Nov 2021 20:08Return to “Nhạc Việt trước 1975”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest